โปสเตอร์พิมพ์ทั้งหมด 100 แผ่น (ไม่พิมพ์ซ้ำ)

ขนาด 20×29 นิ้ว, กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม, ราคา 480 บาท

สอบถามรายละเอียดสั่งซื้อได้ที่ Facebook Page: 2choey
Bangkoker Project